Doelstelling van deze website.

 

Doelstelling van http://www.auti-invictus.nl, is breed inzetten op begrip en kennis over autisme. Door middel van voorlichting wordt geprobeerd draagvlak te creëren voor deze groep mensen binnen onze samenleving.

Vergroten inzicht op autisme, & verder kijken dan de beperking.

Het helpt om inzicht te krijgen in waar mensen met autisme dagelijks tegenaan lopen. Er bestaan veel misvattingen en vooroordelen over autisme, waar ik graag een ander licht op wil schijnen. Daarnaast wil ik ook foute aannames en vooroordelen rondom autisme ontkrachten, die momenteel binnen onze maatschappij aanwezig zijn.

Draagvlak creëren voor neurodiversiteit.

Een belangrijk doel van deze website is, draagvlak creëren voor neurodiversiteit, iedereen is uniek en verschillend. Voor mensen met autisme zijn deze verschillen en uniekheid vaak nog groter, vanwege het heterogene karakter van autisme. Hierdoor kun je stellen dat de neurodiversiteit onder deze groep zeer groot is. Dit maakt het voor de maatschappij en omgeving vaak moeilijker om autisme te begrijpen. De andere kant van de medaille is dat er een zeer grote diversiteit, uniekheid en talent onder de autismepopulatie schuilgaat. Met een (neuro)inclusieve samenleving, waar mensen die onder de neurodiverse paraplu vallen, kan er veel uniekheid en talent tot bloei komen. Dit maakt ons als samenleving en als soort alleen maar sterker en veelzijdiger.

Een belangrijk doel van deze website is, draagvlak creëren voor neurodiversiteit, iedereen is uniek en verschillend. Voor mensen met autisme zijn deze verschillen en uniekheid vaak nog groter, vanwege het heterogene karakter van autisme. Hierdoor kun je stellen dat de neurodiversiteit onder deze groep zeer groot is. Dit maakt het voor de maatschappij en omgeving vaak moeilijker om autisme te begrijpen. De andere kant van de medaille is dat er een zeer grote diversiteit, uniekheid en talent onder de autismepopulatie schuilgaat. Met een (neuro)inclusieve samenleving, waar mensen die onder de neurodiverse paraplu vallen, kan er veel uniekheid en talent tot bloei komen. Dit maakt ons als samenleving en als soort alleen maar sterker en veelzijdiger.

Empowerment en wat helpt.

 

Met een positieve en realistische mindset kan je ver komen. Maar ook erkenning van je valkuilen draagt bij aan het totaalplaatje om realistische doelen te stellen. Met een andere manier van denken en benaderen hoop ik bij te dragen aan oplossingen waar hindernissen zijn. Tot slot wil ik mensen in dezelfde situatie helpen door middel van tips en adviezen. Leven met autisme is maatwerk, dus wat werkt kan voor iedereen met autisme verschillend zijn.

Met een positieve en realistische mindset kan je ver komen. Maar ook erkenning van je valkuilen draagt bij aan het totaalplaatje om realistische doelen te stellen.

Met een andere manier van denken en benaderen hoop ik bij te dragen aan oplossingen waar hindernissen zijn.

Tot slot wil ik mensen in dezelfde situatie helpen door middel van tips en adviezen. Leven met autisme is maatwerk, dus wat werkt kan voor iedereen met autisme verschillend zijn.

Mensen met autisme twijfelen vaak, en over veel dingen in het leven. Ook over zichzelf en hun kunnen of hun plaats in deze wereld, Een gebrek aan verbinding is een groot probleem vanuit autisme, verbinding met jezelf, maar ook met mensen in je omgeving die er toe doen.  Door hierop in te zetten hoop ik-bewustzijn te creëren, zodat men dichter tot zichzelf komt.