Autisme en mentale gezondheid.

 
Photo by Vie Studio: https://www.pexels.com

Mentaal welbevinden is voor iedereen belangrijk, maar het is onderhevig aan een grote wisselwerking tussen psychisch functioneren en fysiek welzijn. Mensen met autisme hebben een verhoogd risico om te kampen met psychische klachten of problematiek die een wisselwerking hebben op hun mentale welbevinden. Deze klachten kunnen zich ook uiten in fysieke klachten, zoals psychosomatische of somatische klachten. De oorzaken zijn vaak meervoudig en kunnen te maken hebben met stress, overprikkeling en onvoldoende rust nemen, maar ook met sociale problemen en gebrek aan aansluiting. Deze klachten vormen vaak een risico voor het ontstaan van een vicieuze cirkel en kunnen verergeren. Bovendien kunnen mensen met autisme hun eigen grenzen en behoeften niet altijd goed signaleren of waarnemen, wat kan leiden tot fysieke problemen. Ook kunnen zaken als onderprikkeling en overprikkeling hierbij een grote rol spelen.

Mentaal welbevinden is voor iedereen belangrijk, maar het is onderhevig aan een grote wisselwerking tussen psychisch functioneren en fysiek welzijn. Mensen met autisme hebben een verhoogd risico om te kampen met psychische klachten of problematiek die een wisselwerking hebben op hun mentale welbevinden. Deze klachten kunnen zich ook uiten in fysieke klachten, zoals psychosomatische of somatische klachten. De oorzaken zijn vaak meervoudig en kunnen te maken hebben met stress, overprikkeling en onvoldoende rust nemen, maar ook met sociale problemen en gebrek aan aansluiting. Deze klachten vormen vaak een risico voor het ontstaan van een vicieuze cirkel en kunnen verergeren. Bovendien kunnen mensen met autisme hun eigen grenzen en behoeften niet altijd goed signaleren of waarnemen, wat kan leiden tot fysieke problemen. Ook kunnen zaken als onderprikkeling en overprikkeling hierbij een grote rol spelen.

Photo by Vie Studio: https://www.pexels.com

Autisme & Co-morbiditeit.

 
Photo by Alex Green: https://www.pexels.com

Bij autisme is bekend dat er vaker sprake is van comorbiditeit. Dit wil zeggen dat er vaker sprake is van meerdere diagnoses of aandoeningen naast het autisme. Concrete voorbeelden hiervan die vaak naast autisme gezien worden kunnen zijn angst, depressie, hyperactiviteit, ADD, ADHD. Maar ook een scala aan klachten die bij fysieke gezondheid parten kunnen spelen maken hiervan vaak deel uit. Voorbeelden hiervan zijn onder andere prikkelbare darm syndroom en inmiddels blijkt ook dat fibromyalgie vaker voorkomt bij autisme, maar ook spierspanningsproblemen.

Dit maakt dat een deel van de mensen met autisme het risico loopt de stempel ‘complex’ te krijgen en daardoor moeilijker of geen toegang tot de juiste zorg kan krijgen. Vaak zijn zij dan aangewezen op speciale behandelcentra. Of deze groep mensen echt zo complex is, daar zet ik zelf mijn twijfels bij. In mijn optiek worden zij eerder misbegrepen! Maar goed, dat is een andere discussie.

Photo by Alex Green: https://www.pexels.com

Bij autisme is bekend dat er vaker sprake is van comorbiditeit. Dit wil zeggen dat er vaker sprake is van meerdere diagnoses of aandoeningen naast het autisme. Concrete voorbeelden hiervan die vaak naast autisme gezien worden kunnen zijn angst, depressie, hyperactiviteit, ADD, ADHD. Maar ook een scala aan klachten die bij fysieke gezondheid parten kunnen spelen maken hiervan vaak deel uit. Voorbeelden hiervan zijn onder andere prikkelbare darm syndroom en inmiddels blijkt ook dat fibromyalgie vaker voorkomt bij autisme, maar ook spierspanningsproblemen.

Dit maakt dat een deel van de mensen met autisme het risico loopt de stempel ‘complex’ te krijgen en daardoor moeilijker of geen toegang tot de juiste zorg kan krijgen. Vaak zijn zij dan aangewezen op speciale behandelcentra. Of deze groep mensen echt zo complex is, daar zet ik zelf mijn twijfels bij. In mijn optiek worden zij eerder misbegrepen! Maar goed, dat is een andere discussie.

Rol van de omgeving en maatschappij.

 

Voor de omgeving is er zekers een rol weg gelegd voor het welbevinden van deze groep, eveneens kan een betere inclusieve samenleving hier ook aan bijdragen, de keuze voor het woord samenleving is dan ook bewust door mij gekozen, het woord zegt het al (samen leven). Terwijl een maatschappij vaak is wat wij ervan maken.

De directe omgeving (partner, ouders, famillie vrienden) kan zekers een belangrijke rol vervullen voor mensen met autisme. Zij zijn vaak degene die zaken eveneens kunnen signaleren. Maar tegelijkertijd ook degene waarvan we vanuit autisme het hardste begrip en acceptatie van willen en kunnen gebruiken. Wat zekers van belang voor mensen met autisme is dat zaken samen worden ondernomen i.p.v. van overgenomen. Toch is de hulpvraag stellen vanuit autisme niet vanzelf sprekend, Mocht iemand dit toch doen is het zekers goed om hier gehoor aan te geven.

Voor de omgeving is er zekers een rol weg gelegd voor het welbevinden van deze groep, eveneens kan een betere inclusieve samenleving hier ook aan bijdragen, de keuze voor het woord samenleving is dan ook bewust door mij gekozen, het woord zegt het al (samen leven). Terwijl een maatschappij vaak is wat wij ervan maken.

De directe omgeving (partner, ouders, famillie vrienden) kan zekers een belangrijke rol vervullen voor mensen met autisme. Zij zijn vaak degene die zaken eveneens kunnen signaleren. Maar tegelijkertijd ook degene waarvan we vanuit autisme het hardste begrip en acceptatie van willen en kunnen gebruiken. Wat zekers van belang voor mensen met autisme is dat zaken samen worden ondernomen i.p.v. van overgenomen. Toch is de hulpvraag stellen vanuit autisme niet vanzelf sprekend, Mocht iemand dit toch doen is het zekers goed om hier gehoor aan te geven.

Vanuit autisme in balans.

 

Balans hebben en behouden is erg belangrijk voor het mentale welzijn bij autisme. Toch kan dit een flinke uitdaging zijn, omdat het afhankelijk is van veel factoren. Hoe goed kent iemand met autisme zichzelf? Dit kan vaak al een grote factor zijn. Maar ook welke rol vervult men op dit moment? Bent u ouder, partner of kind? Wat zijn uw verwachtingen naar uzelf toe en vanuit de omgeving?

Wanneer er sprake is van ouderschap of een relatie, wordt het al complexer omdat men dan functioneert in een groter systeem. Zeker vanuit ouderschap kan het voor mensen met autisme een grote uitdaging zijn om balans te vinden en vast te houden.

Een andere factor is het aanvoelen en stellen van grenzen. Zaken zoals rust, ontspanning/inspanning, persoonlijke ontwikkeling en sociaal contact zijn voor iedereen belangrijk. Problemen kunnen echter ontstaan door afwijkende behoeftes en verwachtingen vanuit autisme.

Naast rust, ontspanning en een goede dagstructuur kan goede ondersteuning vanuit ambulante begeleiding helpend zijn. Daarnaast kan ook de behoefte er zijn om te socialiseren met gelijkgestemden. Gelukkig zijn er tegenwoordig heel wat sociale initiatieven in het leven geroepen.

Balans hebben en behouden is erg belangrijk voor het mentale welzijn bij autisme. Toch kan dit een flinke uitdaging zijn, omdat het afhankelijk is van veel factoren. Hoe goed kent iemand met autisme zichzelf? Dit kan vaak al een grote factor zijn. Maar ook welke rol vervult men op dit moment? Bent u ouder, partner of kind? Wat zijn uw verwachtingen naar uzelf toe en vanuit de omgeving?

Wanneer er sprake is van ouderschap of een relatie, wordt het al complexer omdat men dan functioneert in een groter systeem. Zeker vanuit ouderschap kan het voor mensen met autisme een grote uitdaging zijn om balans te vinden en vast te houden.

Een andere factor is het aanvoelen en stellen van grenzen. Zaken zoals rust, ontspanning/inspanning, persoonlijke ontwikkeling en sociaal contact zijn voor iedereen belangrijk. Problemen kunnen echter ontstaan door afwijkende behoeftes en verwachtingen vanuit autisme.

Naast rust, ontspanning en een goede dagstructuur kan goede ondersteuning vanuit ambulante begeleiding helpend zijn. Daarnaast kan ook de behoefte er zijn om te socialiseren met gelijkgestemden. Gelukkig zijn er tegenwoordig heel wat sociale initiatieven in het leven geroepen.